Comunicación de bajas y renovación Junta

Bon dia socis, es posa en coneixement que a partir del dia 10/12/17, es tramitaran les domiciliacions de les quotes de socis pertanyents a l'any 2018, així com les llicències federatives

Es sol·licita que tot aquell soci que desitgi causar baixa en el club ho comuniqui amb anterioritat al dia assenyalat

Hem de tenir en compte que la devolució dels rebuts passats a cobrament genera una despesa de gestió al club i per tant a la resta de socis

Així mateix es recorda l'obligació per part dels socis que causin aquesta baixa a retornar les claus que són lliurades per accedir al club, recordeu que són lliurades de forma gratuïta per practicar en qualsevol horari a les instal·lacions

 

 

La Junta del Club complint amb els estatuts del mateix, convoca als socis a presentar una candidatura alternativa a la junta actual, poden haver-hi idees i formes de treballar diferents a les nostres que poden aportar frescor i dinamisme al club

Aquesta candidatura hauria de presentar-se abans del 15/12/17 i en aquest cas es passaria mitjançant assemblea de club a votació per part dels socis

De no tenir alternatives, també es sol·licita als socis la col·laboració per rellevar algun lloc determinat al que es vegin amb anims i ganes de fer front

Tancat el termini, la Junta actual serà continuista fins que no es tingui la confiança dels socis

 

Informar que l’any es novament positiu en balanç de comptes i esportiu, per tal motiu continuarem renovant els parapets i la zona 3D